Konfidentsiaalsus- ja isikuandmete kaitse poliitika

Konfidentsiaalsus- ja isikuandmete kaitse poliitika (edaspidi: konfidentsiaalsuspoliitika) selgitab, milliseid andmeid kogutakse veebisaidil online.rocs.eu (edaspidi: veebisait) ja millistel eesmärkidel. Veebisaidi kasutajaks registreerudes kinnitate, et olete konfidentsiaalsuspoliitikaga tutvunud, mõistate selle tingimusi ja nõustute allpool sätestatuga.

1. Veebisaidil teenuseid pakkudes, lepingu sõlmimise korral ja muudel juhtudel võib administraator koguda ja kasutada järgmisi isikuandmeid:
* teavet, mille kasutaja ise esitab veebisaidil registreerudes ja/või tooteid ostes (näiteks tema nimi, kontaktandmed, kasutajanimi, salasõna);
* teavet kasutaja arvuti ning kõnealuse veebisaidi külastuste ja kasutamise kohta ning erinevate funktsioonide ja teenuste kasutamise kohta, sealhulgas IP-aadress ning veebisaidiga ühenduse loomise kellaaeg ja kuupäev;
* igasugust muud teavet, mida kasutaja esitab mistahes ajal veebisaidi ja pakutavate teenuste kasutamise käigus.

2. Veebisaidi kasutamisel kogutakse küpsisefailide abil andmeid kasutaja käitumise ja toimingute kohta. Küpsisefail kujutab endast väikest andmefragmenti, mille veebisait saadab brauserisse ja mida säilitatakse kasutaja arvutis. Küpsisefailide abil säilitatakse teavet kasutaja käitumise ja toimingute kohta veebisaidi kasutamisel (nt ostude ajalugu veebipoes, kasutaja autentimine, isiklike eelistuste ja seadete salvestamine, kasutaja juurdepääsuseansi oleku jälgimine, kasutajate statistika säilitamine).

3. Kasutaja nõustub küpsisefailide paigaldamisega, andes oma nõusoleku veebisaidil.

4. Kasutaja isikuandmeid kasutatakse eranditult käesolevas konfidentsiaalsuspoliitikas viidatud eesmärkidel. Administraator töötleb kasutaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
* kasutajaga lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas kasutajaga lepingu ja teenuste osas ühenduse võtmiseks;
* arvete koostamiseks ja saatmiseks;
* kasutajale abi osutamiseks ja kasutaja konsulteerimiseks, kui kasutaja on esitanud asjakohase taotluse;
* veebisaidi külastatavuse ja kasutamise statistika analüüsimiseks, mis on vajalik veebisaidi toimimise parandamiseks selliselt, et teenus vastaks maksimaalselt kasutajate ootustele, sealhulgas pakutavate toodete maksumuse kindlaksmääramiseks, uute teenuste kavandamiseks ja veebisaidi turvalisuse parandamiseks;
* teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks ning pakutavate teenuste laiendamiseks, täiustamiseks ja muul viisil arendamiseks.

5. Administraator edastab kasutaja isikuandmed kolmandatele isikutele järgmistel juhtudel:
* kolmandate isikute kaupade ja teenuste müügi vahendamisel veebisaidi kaudu edastatakse kasutaja nimi ja kontaktid vastavale müüjale;
* andmed edastatakse teistele isikutele, keda veebisaidi administraatoril on õigus palgata oma äranägemise järgi tõhusamaks teenuste pakkumiseks ning veebisaidi funktsioonide toimimise tagamiseks;
* muudel seaduses sätestatud juhtudel.

6. Kasutaja võib esitada administraatorile kirjaliku taotluse (posti või e-posti teel), et saada teavet selle kohta, millistest allikatest ja milliseid kasutaja isikuandmeid kogutakse, millisel eesmärgil neid töödeldakse ja millistele saajatele andmeid edastatakse. Administraator vastab sellistele taotlustele seaduses määratud viisil ja tähtaegadel. Kasutaja nõudmise korral esitatakse andmed kirjalikult eelmainitud aadressile või e-posti aadressile. Kui administraatoril tekib pärast taotluse saamist kahtlusi taotleja tuvastamise osas, on tal õigus nõuda taotlejalt isikut tõendava dokumendi või selle koopia esitamist.

7. Kasutajal on õigus esitada administraatorile kirjalik taotlus (posti või e-posti teel) ning nõuda enda ebaõigete, puudulike ja ebatäpsete isikuandmete parandamist või nõuda isikuandmete töötlemise peatamist, välja arvatud andmete säilitamine, juhul kui andmeid töödeldakse seadusi ja käesoleva konfidentsiaalsuspoliitika tingimusi järgimata. Kasutaja konkreetsele kirjalikule taotlusele vastavalt saab kogu isikliku teabe eemaldada. Kui administraatoril tekib pärast taotluse saamist kahtlusi taotleja tuvastamise osas, on tal õigus nõuda taotlejalt isikut tõendava dokumendi või selle koopia esitamist.

8. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele ja teiste õigusaktide nõuetele. Administraator võtab isikuandmete kaitse tagamiseks kasutusele vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed. Samas on andmete edastamine internetis olemuslikult ebaturvaline ja administraator ei saa tagada andmete ohutut edastamist internetis.

9. Kasutaja (andmesubjekt) isikuandmete vastutav töötleja on administraator Unicosmetic OÜ, (registreeritud ja tegutseb Eesti Vabariigis registrikoodig , asukoht A. H. Tammsaare tee 4711316 Tallinn, e-posti aadress store@rocs.eu).

10. Isikuandmete kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks võite saata sooviavalduse e-posti aadressile store@rocs.eu . Palun lisage oma e-kirjale oma ees- ja perekonnanimi. Taotlust käsitletakse 30 päeva jooksul. Pärast isikuandmete kustutamist saate oma e-posti aadressile teate, millelt päring tehti.